Co to kreslí ruka má ?

V Suchardově domě se představují nové kolekce medijních kreseb

 „Přemýšlej, sestro milá, přemýšlej, co dnes tobě nakreslila ruka má…“

Doba tomu tak chtěla, a tak jsme se vám rozhodli představit některé z našich nových přírůstků. Prostě vás s nimi propojit.

Zvolili jsme si akvizice týkající se kreseb medijních, které vznikaly v rámci spiritistického hnutí, jež mělo na Novopacku především mezi dvěma světovými válkami, v městečku a jeho okolí, své místo. Bylo to především díky nakladatelství edice Spirit Nová Paka, díky rodině Karla Sezemského.

Domníváme se, že čas je příhodný představit vám „do kreseb zašifrovaných několik zpráv ze zásvětí“. Záleží jen na vás, co v nich vlivem svého nastavení, imaginace uvidíte a jaký příběh se vám otevře.

Pravda, jde o výjimečná díla ve výjimečné době, to zcela jistě bude hrát také svou roli. Ale my jsme si tento příběh nevybrali, ten příběh si vybral nás, a           tak ho nechme komunikovat skrze dobu, kterou právě žijeme.

Domníváme se, že i část roku je pro to příhodná. Měl by to být čas zklidnění a usebrání. A když je člověk více „u sebe“ a ještě ho „obklopuje bílá“, otevírá se mu možnost vnímat věci „za zrakem“, tedy věci zázračné.

Někdy přijde náhoda a ta sama napoví a vše je pak úplně jinak. A tak je to i s touto ojedinělou výstavou kreseb medijních, kdy si v Suchardově domě můžete prohlédnout jejich originály.

Medijní kresba vzniká ve stavu „transu, vytržení“, kdy ruka média obdařeného mediumitou (citlivostí) je vedena dle spiritistů „kreslícím duchem“ a médium, které je „prostředníkem mezi světy“, nám pak např. přináší „rostliny a bytosti z různých planet“, ale i pohledy do minulosti, budoucnosti či jiná sdělení.

U některých z nich je uvedena i doba trvání kresby, datum a podepsaní svědci, kteří se „propojení“ zúčastnili, a pojmenování „kreslícího ducha“, díky kterému se dle spiritistů kresba objevila.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *