Vlastivědná expozice

  • expsuch

Městské muzeum v Nové Pace má vlastní historickou expozici a výstavní prostory v bývalém rodinném domě uměleckého rodu Suchardů. Není to jistě náhodou, vždyť zakladatelem umělecké tradice rodu Jan Sucharda starší se narodil v roce 1770 a od té doby po současnost se v našem umění objevila tak slavná jména jako Stanislav a Vojta Suchardovi, Cyril Bouda a mnozí další. Suchardova dílna měla vliv i na malíře Josefa Tulku, sochaře Bohumila Kafku, ale z Nové Paky také pochází například malíř Otakar Číla, Otakar Zemina, Božena Kuhnová-Hliněnská a proslulí členové Skupiny 42 – malíři František Gross, fotograf Miroslav Hák a sochař Ladislav Zívr. Ve výčtu jmen bychom mohli ještě dlouho pokračovat, je však také třeba připomenout osvícenského pavlána Fratiška Faustina Procházku, filologa Jindřicha Niederle, skladatele první tištěné polky Františka Matěje Hilmara, spisovatele J. K. Šlejhara, básníka Jana Opolského, z nedalekých Úbislavic pochází filolog Jan Gebauer, z Brda spisovatel Josef Kocourek.

Historická expozice muzea vás seznámí na hmotných ukázkách se skutečně pozoruhodnou minulostí a kulturní atmosférou města, na kterou mají svůj vliv výrazné charakterové vlastnosti jeho obyvatel a nebojme se říci jisté podivínství a bláznovství, poznamenané snahou být prvním nebo alespoň odlišným. Tak vedle sebe celou historií plynuly někdy zcela protikladné jevy, které zpestřovaly společenský život. Je zde zaznamenán mocný vliv pavlánského kláštera a barokního klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, příslušnost města ke kumburskému panství a samotnému hradu Kumburk. Město a okolí bylo zajímavé roubenou lidovou architekturou, pískovcovými plastikami, ale také malovaným nábytkem, hrnčířskými výrobky, modrotiskem, betlemářstvím, perníkářstvím i loutkářstvím. Je třeba si také připomenout, že na zlomu 19. a 20. století byly ve městě vedle řezbářské a sochařské dílny Suchardovy i dvě malířské dílny, které produkovaly vedle obrazů krajin a portrétů také ikony, hojně exportované především na Ukrajinu. V této souvislosti upozorňujeme, že v roce 1930 nechal továrník Otto Kretschmer převézt z obce Obava na Podkarpatské Rusi do Nové Paky velice pěkný roubený řeckokatolický kostelík.

Městské muzeum v Nové Pace rozhodně stojí za prohlídku. Již venku vás zaujme bohatá sgrafitová a fresková výzdoba novorenesančního Suchardova domu, na jehož výzdobě se podíleli členové rodu. Výzdobu doplnili vtipnými a moudrými úslovími. Ta si však přečtete při návštěvě Nové Paky. Těšíme se na Vás.