Expozice spiritismu

  • S1
  • expozice-spiritismu-1747
  • expozice-spiritismu-1746
  • expozice-spiritismu-1745
  • expozice-spiritismu-1740
  • expozice-spiritismu-1739
  • karel-sezemsky-2

Nová Paka se stala centrem spiritistického hnutí díky působení vůdce spiritistů Karla Sezemského (1860-1922). Jím založené nakladatelství Spirit vydávalo množství okultních publikací a rovněž periodikum Posel záhrobní, které vycházelo téměř 40 let. Ukázky těchto knih a dalších předmětů spjatých s „duchařením“ najdete ve vitrínách. Hlavní část expozice však představuje muzejní sbírka spiritistických kreseb, platící za největší sbírku tohoto typu u nás a jednu z největších v Evropě. Kresby vznikaly při spiritistických seancích většinou před rokem 1945 a byly vystavovány na prestižních akcích v několika evropských zemích.