EVA 70 – KYTICE BAREV – výstava prodloužena do 16. 6. 2019

Kytice barev…

Tak snad by se daly nazvat obrazy novopacké výtvarnice Evy Šinkmanové. Je pravdou, že k jejím častým námětům patří květiny, které hrají celou paletou barev, z nichž cítíme syrovou krásu přírody povstávající z krajiny samé. Vévodí jim červená a žlutá, její oblíbené, v různých variacích.  A tak z jejích obrazů zjistíme, kolik vlastně té červené a žluté může kolem nás být…

Jak se tato pedagožka, absolventka UK Praha, Fakulty tělesné výchovy a sportu a Matematicko-fyzikální fakulty dostala k výtvarnému umění? Chtěla si snad zachytit obraz zdejší krajiny v jejím neustálém kolotání, tedy v proměnách, který se díky ročnímu cyklu nabízí. Zaujal ji obraz podkrkonošské krajiny, jako místo jejích návratů, a tak to zkusila svými pastely.Je celkem jisté, že její tvorbu ovlivnil učitel výtvarné výchovy Jan Pavlovec, tiskař Jan Klouček a malíř a kreslíř Václav Schuster, ale především krajina sama. Její rozmanitost a mnohovrstevnatost, ze které povstává její malebnost a vznešenost, její duši nenechává klidnou. Snaží se její kouzlo zachytit, více než na perspektivě jí záleží, aby vnesla do svého zobrazení svůj pocit. Chce zachytit krajinu takovou jaká je, jakou ji vidí ona. A přenést toto „vidění“ na plátno skrze svou olejomalbu, akvarel, lavírovanou kresbu či kombinovanou techniku. Možná proto v poslední době přechází k abstraktní malbě, kde snad své pocity dokáže lépe vykreslit, a přenést ono její kouzlo, doufá i na nás. Někdy mně připadá její abstraktní malba jak roztočená kytice krajiny samé.

Každý obraz je pro ni příběhem, něco se během jeho tvorby „děje“, něco se do něho otiskne, něco se zjevuje… Šlo o otisk nejen krajiny vnější, ale především té vnitřní. A proto nás takové dílo zastaví, protože z něj ten příběh vyvstává. V její tvorbě najdeme i akty, tělo jako obraz…

Zkouší se vyjádřit i skrze hlínu, vytváří drobnou keramiku, v její tvorbě nalézáme tisky i malbu na hedvábí.

A jak ji charakterizuje jedna z jejích kamarádek: „ smích, kamarádství, energie, láska, zájem o každého a čas, nepospíchá…“ Dokázala se zastavit a předat energii.

Přijďte tedy do výstavní síně Suchardova domu na setkání s ní, s její tvorbou, jak si to vždy i ona přála. Vernisáž tohoto Setkání se uskuteční ve čtvrtek 18. 4. v 16:30 h., výstava bude probíhat do 26.5.2019 Takže přijďte pobejt.

Ivo Chocholáč

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *