NOVÁ PAKA v letech 1914 – 1918 / výstava fotografií /

Říjen 1918 – události v Čechách a v Nové Pace

Český svaz prohlašuje 2. října 1918, že Česká národní rada v Paříži je oprávněna zastupovat český národ při jednání před spojenci. Druhý den oznamují všichni čeští – říšští poslanci ve Vídni, že opouštějí parlament Rakousko-Uherské říše. Po dalších politických jednáních, oznamuje ministr zahraničních věcí, že rakouská vláda uznává všechna práva československého národa a po příměří žádá o zahájení jednání s Českou národní radou. 28. října 1918 kapituluje Rakousko-Uhersko a český Národní výbor-rada se ujímá vlády nad novým státem (veškeré převzetí úřadů a vojenských posádek proběhlo hladce).

Zpráva o prohlášení naší samostatnosti se telegraficky dostala do Nové Paky na nádraží ve 13 hodin. Z nádraží a následně z pošty se tato radostná zpráva rozšířila po celém městě. V sále hotelu Centrál se sešlo hodně nadšených lidí, kteří si zazpívali naši hymnu a byla také zahrána hymna francouzská. Z úřadu byly sundávány rakouské znaky a objevily se první prapory na domech na náměstí.

Také se sešel večer místní Národní výbor složený ze zástupců všech stran a vypracoval pořad oslav na další den.  Druhý den úředníci vyvěsili na radnici „provolání pražského národního   výboru“  a všude  po  celém  městě  se  konaly  přípravy  na odpolední slavnost. Vše začalo průvodem od železničního  mostu (poliklinika). Účastníci průvodu šli dále ulicí Národní svobody (dnes Legií) , kolem „ Nové hospody“ staropackou  silnicí ( dnes  Kotíkova ul.) a  zatočili se  kolem  Suchardova domu ulicí F. Procházky  na náměstí, kde se konala slavnost za účasti několika tisíc nadšených lidí. Z této oslavy byla pořízena fotografie od neznámého autora, kterou zde prezentujeme.

Sestavil Jiří Čejka (použité informace: archiv Jičín a archiv muzea)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *