Český sochař Vojta Sucharda

Vojta, jeden ze Suchardů

 

Městské muzeum v Nové Pace připomene ve výstavní síni Suchardova domu od 28. září do 18. listopadu  řezbáře a sochaře Vojtu Suchardu¹. Výstava se koná k padesátiletému výročí  jeho úmrtí.

Vojta pocházel z uměleckého rodu Suchardů, kde se cit ke kumštu dědil z generace na generaci. Jeho o několik let starší bratr Stanislav² je sice známější, ale to neznamená, že by Vojta, vědom si tradice rodu, svou tvorbou i řemeslnou zručností nedokázal oživit dřevo či kámen tak, aby nás zastavilo a vstoupilo s námi v jakýsi vnitřní dialog. Což by si nakonec i přál.

A je úplně jedno, jestli jde o marionetu či o svatého z Orloje. Snažil se do nich tak trochu otisknout ono „divadlo světa“, aby dokázali oslovit diváky všedního dne. Pravda, ne vždy to bylo po chuti ostatním. Například při umístění nových apoštolů na Staroměstský orloj byl tehdejšími konšely nepochopen. Chtěl vytvořit novou centrální skupinu, která se měla uvádět v pohyb po kohoutově zakokrhání, po skončení průvodu apoštolů v dalších okénkách nad jejich hlavami. A měla snad i připomenout pomíjivé věci v jejich míjení, onen „čas světa“, který žijeme…  Přesto, že byl odmítnut, nezatrpkl a s pokorou sobě vlastní ke svému Dílu přistoupil. Vojta se ještě několikrát za svůj život k Orloji vrací, aby jej restauroval.

Architekt Kamil Hilbert jej přizval na dvacet tři let k novogotické dostavbě Katedrály sv. Víta. A takové Setkání se doopravdy neodmítá. Vážil si ho, vědom si síly okamžiku, která mu skrze toto Dílo byla dopřána.

Doplňuje  „Kamennou knihu“ například o basreliéf sv. Františka a Karla, vytvoří konzoly, ornamenty do výžlabů, dále dvě stě padesát  pilířových hlavic, do kterých otiskne krásu  přirozenosti přírody (kopretinu, žábu, netopýra, včelu, rybu, šišku, bodlák, růži…), ale i svět oživlých živelných bytostí skrze lidovou slovesnost, vodníka a čerta. Jeho imaginativní divadlo nalézáme v chrličích, výzdobě schodiště, ale i jinde… Neopomene ani Mistry cechu kovářského, tesařského, zednického a kamenického, které oživí v pískovci a bez nichž by dnes gotická Katedrála nestála.

Vytesá zde i blanický mýtus o spících rytířích, šiřitele křesťanství sv. Vojtěcha, ale i motivy světské, které jeho Dílo obklopovaly (portréty členů stavební dílny a umělecké správy včetně jejich kancelářského psa i kočky).

Vojta si dával záležet, i když věděl, že to mnohdy letmé oko návštěvníka přehlédne pro jiné Obrazy, které Katedrála nabízí. Ale tušil, že každá Kniha, tedy i ta kamenná nabídne jen tolik, kolik jsme schopni vidět… A proto každý otisk do jejího pláště není marný.

Architekt byl s Vojtovým Dílem natolik spokojen, že právě díky jeho dobrozdání je mu svěřena oprava soch       Staroměstského orloje.

Se svou první manželkou Aničkou³ založil v Praze divadlo Říše loutek, jehož počátek je v ruském zajetí za první světové války, kde „tyjátr“ skrze jeho hliněné hlavičky měl vrátit do lidských duší humor, tedy i úsměv. Skrze jeho dláto byla oživena řada figur, tedy marionet, které pak pod vedením Vojty a Aničky vstupovaly do děje díky blahodárnému vřídlu jeho loutkářské posedlosti, které se napájelo z tradice Suchardova rodu. Probouzel tak dětskou imaginaci a navracel ji i těm starším, pro život tolik potřebnou.

Toto „unesení“, jeho záliba jako by překryla u veřejnosti jeho Dílo sochařské a Mistr začal být vnímán více jako „loutkář“. A my jej právě chceme Setkáním spolu s námi  v Suchardově domě připomenout. Vždyť nejde jen o apoštoly z Orloje, Katedrálu či Říši loutek, ale také o Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích, Novou radnici a Palác Koruna v Praze, Krajské muzeum v Hradci Králové, kde svou tvorbu otiskl. Ale i o mnoho pomníků a volných plastik a o řadu uměleckých prvků užitého umění (nábytek, svícen, vázu, lustr, hračky…) To vše je Vojta Sucharda. Vstupte tedy spolu s námi do Vojtova světa, do výstavní síně Suchardova domu. Otevřeno je mimo pondělí denně od 9.00 – 12.00, 12.30-16.00. Jste srdečně zváni.

 

Výstavu Český sochař Vojta Sucharda pro vás připravilo Městské muzeum Nová Paka spolu s Divadlem Říše loutek Praha.

 S jeho Příběhem se také můžete seznámit při návštěvě Suchardova domu „hravou formou“. Materiály obdržíte u průvodce, po vyplnění je odevzdejte, jsou slosovatelné.

 

Mgr. Ivo Chocholáč

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *