Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky 2017

Muzeum Nová Paka a UNESCO Globální geopark Český ráj ve spolupráci a s přispěním Asociace muzeí a galerií ČR pořádají ve dnech 24.-28.4. mezinárodní seminář geologů muzeí ČR a SR. Semináře se pravidelně zúčastňuje kolem 40 profesionálních geologů ze spřízněných institucí obou států. Náplní semináře je především výměna pracovních zkušeností, jednání o participaci na různých projektech, vzájemná odborná pomoc s výstavní činností apod. Setkání často přináší cenné výsledky, práce geologa v muzeu není vůbec jednoduchá. Jako regionální pracovník by měl, podobně jako archeolog, vědět o všem, co se na „jeho“ území šustne a co souvisí se zásahy pod zemským povrchem, ať už se jedná o těžbu surovin, zemní práce nebo např. vrtání studní. Při takovýchto příležitostech dočasných odkryvů horninového prostředí by měl místo prozkoumat, popsat a zachránit maximum vzorků. To je mnohdy dost obtížné, neboť geologie nemá, na rozdíl od archeologie, pro podobnou činnost oporu v zákoně. Další náplní práce muzejního geologa je vědecká činnost, většina kolegů se aktivně podílí na nejnovějším vědeckém výzkumu a publikuje články v odborných časopisech. A v neposlední řadě je povinností muzejníka seznamovat veřejnost s výsledky výzkumů a dalších činností, nejčastěji prostřednictvím muzejních expozic, přednášek a různých akcí. Pro všechny tyto aktivita je výměna vzájemných zkušeností velmi cenná a často ušetří geologovi množství práce a času.

Seminář je také pro pořádající organizaci dobrou příležitostí, jak se kolegům „pochlubit“ svými expozicemi, geologickými zajímavostmi v regionu a výsledky své práce. Expozice Klenotnice postupně procházejí zásadní přestavbou, její velká část je již hotova, ale další úpravy nás ještě čekají. Rozhodně se však naše muzeum má čím pochlubit a je důstojným reprezentantem prestižní sítě Globálních geoparků. Seminář připravuje RNDr. Václav Mencl, Ph.D. spolu s kolegyněmi z muzea. 

 

 

2 komentářů

  1. Blanka Šreinová napsal:

    Velmi děkujeme za uspořádání velmi zdařilého semináře. Myslím, že splnil všechna očekávání a předsevzetí, a mnohá i překonal. Vím, že uspořádání takovýchto akcí je velmi náročné a RNDr. Václav Mencl se tohoto nesnadného úkolu zhostil velmi úspěšně. Výběr exkurzních lokalit byl vynikající – zahrnoval maximum tematických geologických okruhů a každý si přivezl do své vysílající organizace pěkné ukázky minerálů, hornin, zkaměnělin … Za nepřízně počasí byl program velmi vhodně upraven a byla navštívena geologická a paleontologická expozice v Muzeu Českého ráje v Turnově. Na tomto místě samozřejmě nemohu opomenout Městské muzeum v Nové Pace, jehož návštěva byla prvním cílovým bodem semináře. Všechny nás uchvátila přehledně a esteticky koncipovaná expozice, nad kterou může srdce nejen geologa jen a jen zaplesat. Večerní bloky tematicky koncipovaných přednášek s následnou diskuzí s kolegy z ostatních muzeí bylo velmi přínosné a zajímavé. Rovněž ubytování v penzionu Podháj v Sedmihorkách bylo vybráno velmi příhodně. Mnozí účastníci toho také využili a buď v pondělí nebo v pátek se vydali obdivovat krásy skalního města. V neposlední řadě musím zmínit i obsah „seminářové taštičky“, kterou jsme obdrželi při prezentaci. Díky pěkně připravenému „Sborníku a exkurznímu průvodci“ jsme se mohli dobře orientovat na navštívených lokalitách. Dále jsme zde nalezli dvě velmi krásné publikace vydané Městem Nová Paka a Městským muzeem Nová Paka – Drahé kameny z Klenotnice a Zkameněliny Novopacka, mapu Geoparku Český ráj a další materiály……. Navíc jsme dostali volně k dispozici i velmi přínosnou a pěkně upravenou anglicky psanou publikaci Bohemian Paradise Geopark vydanou Geoparkem Český ráj.

    Vašku, MOC DĚKUJEME a přejeme ti, ať se ti muzejní práce stále daří a hlavně ať tě těší. Za Geologickou komisi AMG Blanka Šreinová (předsedkyně komise).

  2. Eva Sitášová napsal:

    Ďakujeme za dobre pripravený seminár, príjemnú atmosféru a zaujímavé lokality v nádhernom prostredí Českého raja. Pracovníci Prírodovedného odboru Východoslovenského múzea

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *