Novopacký betlém

  • betlem
  • novopacky-betlem-30
  • novopacky-betlem-31

První jesličky postavil v roce 1223 sv. František s Assisi v lesní jeskyni nedaleko obce Greccio v Umbrii. V Praze se objevily v roce 1560 v kostele sv. Klimenta na Starém městě. Podle pražského vzoru začaly být napodobovány jesle v jiných kostelích v Čechách. Od počátku 18. století se dostávaly vánoční jesličky i do sídel nižší šlechty a měšťanských domácností. Po josefínských zákazech kdy byly jesličky vytlačovány s kostelů, dochází k jejich rozšiřování a na konci 19.století a počátkem 20. století roste i profesionální a víceméně sériová výroba betlémských figurek /daráků/. Významnou betlemářskou oblastí bylo také Novopacko. Ještě v polovině 20. století se odhadoval počet betlémů v rodinách občanů Nové Paky a jejího nejbližšího okolí na dvě stovky. Suchardova dílna, vedle soch a pomníků z kamene, zhotovovala i loutky, betlémové figurky, oltáře, atd. Nejzručnějším řezbářem v této dílně byl Jan Mádle je autorem většiny řezeb těchto betlémských darovníků. Oblékl je do šatů, které se na Novopacku nosily v polovině 19. století. Betlém byl původně v majetku zdejšího obuvníka Gernata. Muzeum ho získalo v roce 1955 a po dvou letech byl instalován v současné podobě. Na instalaci se podílelo několik lidových umělců. Pozadí s idealizovanou krajinou Novopacka namaloval pan učitel František Koubek z Lázní Bělohrad. Různé doplňky vytvořil lidový řezbář František Máslo z Čisté. Podle dochovaných dokumentů zhotovil modely roubených staveb úředník Josef Fejfar. Modely staveb náměstí zachycují stav z roku 1842 a jejich autorem byl stařičký knihař Josef Glat. Na instalaci se podílel i tehdejší ředitel muzea pan Otakar John. Naposledy byl betlém restaurován v letech 1975-1976 pracovníky muzea.