Historické sbírky

Městské muzeum v Nové Pace vzniklo v roce 1908. Základem jeho sbírek byly nepochybně unikátní nálezy z oboru geologie, mineralogie a paleontologie. Celé Novopacko v okruhu pouhých deseti kilometrů je totiž zvláštní tím, že v okolí města se vyskytují nádherné ukázky neživé přírody ze všech zmíněných podskupin. Od samotného začátku muzea vznikaly ovšem i sbírky historické.

Na vznik muzea jistě měla vliv Jubilejní výstava (1891) a Národopisná výstava (1895) v Praze, ale především „Květinová výstava“ v nově postavené budově Obecné a měšťanské školy, která se konala v roce 1906. V této „Bohulibé“ době lidé do muzea věnovali věci po svých předcích, ale především různé rarity. Místní řemesla a výroba, ale i další tvorba, jim nepřipadala asi dost zajímavá – „vždyť toho je a bude vždycky dost“. Tento omyl se ukázal až později, kdy muzeum složitě tyto „běžné“ věci dost těžko získávalo.

Dnes má muzeum evidováno zhruba na 40.000 kusů sbírkových předmětů (ne evid. čísel), z toho jsou asi tři čtvrtiny historického charakteru. Během posledních čtyřiceti let se podařilo muzeu navázat na poměrně dobrou sbírkotvornou činnost. Ve sbírkách muzea jsou vedle klasických sbírek vlastivědného charakteru i pozoruhodné soubory, které byly získány dík dobrým kontaktům s příznivci muzea.

Zajímavý celek tvoří soubor knih bývalé obrozenecké knihovny. Během posledních čtyřiceti let vytvořilo muzeum ojedinělou sbírku medijních kreseb, pohlednic a fotografií, které svým způsobem dokumentují činnost edice „Spirit“ a časopisu „Posel záhrobní“, vydávaného Karlem Sezemským. Dalším velikým souborem je sbírka grafiky a knih Cyrila Boudy (syna Anny Suchardové), tvorba rodu Suchardů, grafiky Karla Štiky atd. Většinu těchto zajímavých věcí si můžete prohlédnout v expozicích našeho muzea.

Sbírkové předměty

 • Nástěnné barokní hodiny z klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace
 • Lékárenská dóza s víkem a v ní uchované „Čertovy prdy“
 • „Šulcovka“ – falešná papírová zlatka z třetí čtvrtiny 19. století.
 • Luneta „Ukolébavka“ od Stanislava Suchardy
 • Housle, na které hrával malíř Josef Tulka malíři Mikoláši Alšovi
 • Dřevořezba voluty (vývěsního štítu) ze skříně na sbírku drahých kamenů
 • Lis na pozinkovaný plech k výrobě dřevěných praček
 • Vývěsní štíty hostince u Zlatého hroznu (hotel Centrál)
 • Forma na modrotisk
 • „Ševcovské kopyto“
 • Plastika Ladislava Zívra, 1976. Patinovaná pálená hlína.
 • Petrolejová lampa se čtyřimi skleněnými koulemi, naplněnými vodou
 • Model v lahvi – Větrák (větrný mlýn ze Studénky, skleněná lahev a dřevěný model)
 • Obraz ak. malíře Antonína Picka „Fata morgana nad Novou Pakou 1870“
 • Kresba Adolfa Mádle „Štědrovečerní večeře v novopackém chudobinci“
 • Návrh pomníku J.A. Komenského pro Novou Paku
 • Obraz – Rodina Jana Suchardy mladšího
 • Obraz „Vozkové s povozem“ ze zájezdního hostince
 • Struh na šindel
 • Olejomalba básníka Jana Opolského
 • Nejstarší pečetidlo a pečeť města Nová Paka
 • Skleněná číše (dvojstěnka) s vloženou zlatou fólií
 • Hliněný ohřívák do postele
 • Buben novopacké Národní gardy z roku 1848
 • Kovová hůl „špacírka“ předělaná na pytláckou pušku