Kategorie: Výstavy

V této kategorii se vám zobrazují právě probíhající a nadcházející výstavy. Více informací získáte po rozkliknutí jednotlivých příspěvků.

EVA 70 – KYTICE BAREV

Kytice barev… Tak snad by se daly nazvat obrazy novopacké výtvarnice Evy Šinkmanové. Je pravdou, že k jejím častým námětům patří květiny, které hrají celou...

KRYSÁCI

Už k vám jedem… (Hodan, Hubert a Eda přijíždějí … aneb Krysáci v Nové Pace) Z pohádkového Valašského království k vám do Nové Paky přijíždějí...