Vyhlášení výzvy k podání cenové nabídky na instalaci kamerového systému.

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 – Krycí list nabídky Příloha č. 2 – Vzor – Čestné prohlášení o nabídkové ceně Příloha č. 3 –...